Het kan anders

Steeds meer organisaties willen dat het anders gaat.
Duurzamer, socialer, inclusiever, betekenisvoller.

We bevinden ons als mensheid in een unieke situatie; we lopen tegen grenzen aan. We weten dat ons huidige economische doen en laten ons voortbestaan in gevaar brengt. Daarom moeten we veranderen. Naar een manier van opereren die bijdraagt aan het verbeteren van het leefmilieu.

Toch is hier in veel organisaties nog weinig draagvlak voor. Dat kan komen omdat de noodzaak nog onvoldoende wordt gevoeld of omdat onbekend is hoe de stap naar meer duurzaamheid gezet kan worden of omdat men liever niet wil veranderen. Dat is jammer, want het is beter om zelf de regie te houden en proactief voor te sorteren op omstandigheden en regelgeving die we goed kunnen zien aankomen.

Er zijn veel manieren om te zorgen dat ook jouw organisatie klaar is voor die veranderingen. Daar is antwoord voor nodig op vragen als: wat betekent dit voor de manier van bedrijfsvoering, hoe kan je zorgen voor intrinsiek gemotiveerd personeel, en hoe vertaal je dit naar je dienstverlening? Laten we samen verkennen hoe (nog) duurzamer en betekenisvoller kan gaan opereren.

Het antwoord op deze vragen vereist maatwerk, maar is in de basis simpel. Het gaat namelijk altijd om een gedeeld beeld van het Moeten, Willen, Kunnen en Durven om meer duurzamer, socialer, inclusiever en betekenisvoller te worden.

Hoe pakken we dat aan? Lees verder.