Aanpak

Moeten
Er is een breed gedeelde intrinsieke motivatie nodig om tot meer betekenis en duurzaamheid te komen. Dat begint bij de invloedmakers en moet zich uitspreiden naar de hele organisatie. Dat gaat niet alleen over inhoudelijke kennisoverdracht over de noodzaak, maar ook over hoe je hier goed over communiceert.

Kunnen
Het gesprek over de noodzaak triggert verschillende sociale en psychologische processen zoals ontkenning, cognitieve dissonantie en een gevoel van hulpeloosheid. Dit moet omgezet worden naar de overtuiging dat de vereiste verandering bereikt kan worden. Dat kan met voorbeelden, theorie en door gesprekken hierover te faciliteren. Daarbij versterken we meteen de veranderkracht van de organisatie.

Willen
Als duidelijk is dat het wel Moet en dat de organisatie het Kan, dan Wil men het over het algemeen ook. Naast een goed handelingsperspectief moet er ook een goede incentive zijn. Zorg dat mensen zich trots gaan voelen op wat er bereikt moet worden, stel ze voordelen in het vooruitzicht en maak ze mede-eigenaar van de verandering. De wil om steeds stappen te zetten wordt omgezet in het DNA van de organisatie.

Durven
De misschien wel belangrijkste stap is om de moed te tonen om dit ook echt te gaan doen. Hier wordt met name gekeken naar de mensen met de meeste invloed en zeggenschap. Zij moeten het voortouw nemen, het goede voorbeeld geven en de plannen ondersteunen.

Klinkt simpel, maar er is altijd een verschil tussen droom en daad. Daarom is het goed om dit eerst te bespreken en te weten of het tussen ons klikt. Als je wat meer over me wilt weten, kijk hier.