Home

MEAS visie

Diensten

Publicaties

Referenties

Bedrijfsprocessen verbeteren met gebruikmaking van enterprise architectuur. Met hart voor de organisatie, onafhankelijk en pragmatisch. Dat is de missie van MEAS: Management & Enterprise Architecture Services.

MEAS helpt organisaties bij het vaststellen van WAT ze willen bereiken en HOE ze dat kunnen realiseren. Belangrijk is dat het veranderkundige aspect hierbij wordt meegenomen. De bedrijfsvoering blijft het uitgangspunt: wat wil en kan de organisatie bereiken? Wat moet daarbij gebeuren? Alle inrichtingsaspecten zijn daarbij van belang: mensen,  processen, besturingsmodellen, organisatie, informatievoorziening, financiŽn en technologie.

Het afstemmen van al deze factoren, gerelateerd aan waar de organisatie nu staat en waar ze naar toe wilt, is in essentie wat afgedekt wordt met het begrip 'Enterprise Architecture'. Een instrument voor het management om te kunnen sturen naar meer kwaliteit: effectiviteit, efficiŽntie, betrouwbaarheid en contiuÔteit.

Contactgegevens:
MEAS B.V.
Anfieldroad 89
1098 WB Amsterdam
+31 (0) 655362285
info@meas.nu